Bang Media

Shakisha

Mbese kurira gukabije ku bana mu mezi atatu abanza ni indwara?

Ubundi abamenyereye umwuga w’ububyaza bemeza ko kurira k’umwana ukivuka kuba ari ikimenyetso cy’uko ari muzima. Bityo ugasanga iyo umwana avutse ntarire hakorwa ibishoboka byose kugira ngo uwo mwana arire kuko iyo avutse ntarire aba afite ikibazo cy’ubuzima gitewe n’uko aba yavutse ananiwe cyangwa yaragize ibindi bibazo bitandukanye nyina amutwite ndetse bishobora no guhungabanya ubuzima bw’umwana hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo yitabweho by’umwihariko.

Kurira k’umwana ni ibisanzwe kuko ni bwo buryo amenyekanishamo ibimubangamiye nko gusonza, kunanirwa, kuba akeneye guhindurirwa imyambaro, kumva akeneye uwamuba hafi akamukinisha cyangwa se indwara.

Hari igihe umwana arira buri kanya cyane cyane mu mezi ye atatu ya mbere. Uku kurira kukaba guhangayikisha ababyeyi cyane. Iyo uganiriye na benshi mu babyeyi bavuga ko ngo umwana arwaye icyo munda. Abenshi mu babyeyi bo mu byaro bihutira kwahirira abo bana bato ibyatsi bya Kinyarwanda mu rwego rwo kubavura icyo mu nda.

Nyamara nk’uko bitangazwa na Morris Wessel , impuguke ku ndwara z’abana, uku kurira k’umwana gukabije (infant colic) gushobora no kumara amasaha agera kuri atatu mu munsi cyane cyane umwana akimara konswa ku buryo kumuhoza bigorana cyane. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zitera uku kurira zirimo kuribwa mu nda ku isonga (gastrointestinal pain). Ibi bigaterwa n’uko amara y’umwana aba arimo yaguka mu gihe cy’igogorwa maze bigatuma ababara cyane ko uruhinja ruba turagakomera. Na none kurira bishobora guterwa n’ubundi bubabare nko kuribwa mu matwi(otitis media), mugiga (meningitis), indwara z’ubuhumekero cyangwa se ibindi bibazo bishingiye kubyo baba babindishije urwo ruhinja bitaruha amahoro cyangwa se bitanafite ubuziranenge. Imyitwarire y’ababyeyi b’umwana nayo igira ingaruka ku mwana ukiri muto cyane cyane iyo bahora mu mwiryane cyangwa se nyina w’umwana adatuje(anxiety). Hari n’abandi bana bakunze kurira buri kanya kandi bikabije bitewe n’uko bavutse bigoranye(birth trauma) cyangwa se bamwe bakarira mwene ako kageni bitewe no kugira ngo bivure umunaniro ndetse hakaba n’abandi bikundira kwiyumvira ijwi ryabo barimo barira.

Niyo mpamvu ababyeyi badakwiye kwihutira guhamurira abana imiti ya gakondo ngo barabavura icyo munda gusa batabanje kujya kwa muganga ngo bamenye neza igitera umwana ububabare cyangwa se indi mpamvu runaka ituma arira bikabije. Niba rero umwana wawe arira bikabije bitewe no kuribwa mu nda, ni byiza ko wareba umuganga akakugira inama ku byo ugomba kurya nk’umubyeyi wonsa cyane ko hari bimwe umubyeyi ashobora kurya bikaba byaba nyirabayazana wo kuribwa mu nda k’uruhinja aribyo bitera icyo benshi bita icyo munda(infant colic).

Hari ibyo umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo nk’icyo cyo kuribwa mu nda akwiye gukora mu rwego ro kumuhoza:

• Korera massage umwana wawe kunda kandi ugerageze kumuterurira ahagana ku rutugu kugira ngo abashe gutura umubi

• Niba wonsa gerageza kwirinda zimwe mu ndyo zishobora gutuma umwana wawe agira icyo kibazo cyo kuribwa mu nda aribyo bituma arira. Mu byo ugomba kwirinda bituma igogorwa ry’amashereka ridakorwa neza mu nda y’uruhinja harimo amata, kafeyine, amashu, brokoli n’ibindi bitera imyuka mu nda y’umwana.

• Gerageza igihe uteruye umwana wawe kumubyinisha mu mpande zitandukanye ndetse ni biba akarusho bijyane n’ijwi bityo bizafasha umwana kumva atekanye.

Elizabeth Pantley atanga inama ko umubyeyi yareba muganga mu gihe cyose kurira k’uruhinja guherekezwa no kuruka, igihe umwana atiyongera mu biro, igihe cyose uku kurira gukabije kurengeje amezi ane, igihe cyose uruhinja rugaragaza kubabara , igihe umwana afite umuriro n’ igihe adashaka guterurwa cyangwa kwitabwaho cyangwa igihe umubyeyi yumva uku kurira kumutera kurakara no kumva yihebye.
Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment