Bang Media

Shakisha

Ese umugore n’umugabo bafite uburenganzira bungana cyangwa uburinganire ni ibintu abantu bihimbira?

gender equality-uburinganire bw ibitsina
Uburinganire ni ikintu kigezweho muri iyi minsi mu Rwanda. Abari n’abategarugori bari guhamagarirwa kujya mu mashuri ndetse no kwitabira imirimo myinshi batigeze bakora mu myaka micye ishize. Hari n’abatinyuka bagakora ibyo benshi bita ko bizira kuko byitwa ko bigenewe abagabo. Ibyo ni nko kuvuga ijambo mu ruhame, kuvuza ingoma, kwiga imibare, kurira igiti, kuvugiriza, kugenda n’ijoro n’ibindi byinshi. Abagabo na bo bamaze gucengerwa n’imyumvire y’uburinganire bitabira ibikorwa byahoze byitwa iby’ abagore gusa maze bakabikora ku nyungu z’impande zombi. Aha hazamo nko guteka, kugisha inama umugore, gukubura, gutaha kare, kurira amarira atemba agwa ku matama, guhahira mu isoko n’ibindi.

Nubwo ibintu byinshi byagezweho bigaragaza ko hari icyahindutse, ntabwo hakwemezwa neza ko abantu bumva ko umugabo n’umugore ari ibiremwa bifite icyo bihuriyeho kinini. Hari benshi bakora ibikorwa by’uburinganire byavuzwe haruguru kubera ko bumva babisabwa nyamara mu myemerere yabo batarava ku izima. Bamwe mu bumva ko umugore atanganya uburenganzira n’umugabo babishingira ku miterere n’imbaraga by’umugore. Hari n’ ababishingira ku myitwarire y’abagore babona itabanyura ngo babe babasha kwiyumvisha ko ishyikira iy’abagabo.

Ni muri urwo rwego iyo urebye nko mu bihugu byo mu majyaruguru nka U.S. usanga uburyo abagore bafashwe muri sosiyete butandukanye cyane n’uko twe bimeze ubu. Mu gihe mu Rwanda dufite umubare munini w’abagore mu nteko ishinga amategeko ku gipimo gishobora kuba kirenga icyo ibyo bihugu byagezeho, hari ibintu bigaragaza ko hari abantu bo mu muco wacu batiyumvisha uburyo umugabo n’umugore bemerewe kugira amahirwe amwe. Nk’urugero, kumwa itabi k’umukobwa mu Rwanda ntibifatwa kimwe n’uko umuhungu yarinywa. Nyamara, nko muri U.S. –aho baharanira iringanira ry’uburenganzira bw’abantu ku gipimo cyo hejuru– bemeza ko umugore n’umugabo bemerewe gukora ibikorwa bimwe byaba ibitwa ibyiza (nko kurambagiza) cyangwa se ibyitwa bibi (nko kunywa itabi).

Izo ngero ndetse n’izindi nyinshi zikaba zerekana ko hari ibitekerezo binyuranye kuri iyi ngingo y’uburinganire. Tutagize uwo tuvuga ko ari mu kuri cyangwa ko yibeshya, twahisemo kubagezaho iyi ngingo ngo impande zombi ziyivugeho. Ni yo mpamvu, twahisemo kuyiganiraho biciye mu mpaka zigamije kubaka , gufasha gutekereza, kumenyesha abandi ibyo dutekereza ndetse no gukosorana mu myumvire.

Ese koko abagore bari hasi y’abagabo? Ese niba bari hasi, bakwiye kuzamurwa kugirango begere abagabo? Cyangwa abagore bafite ubushobozi bumwe n’abagabo ariko bukaba bwarapfukiranywe ntibugaragare? Ese itandukaniro rishingiye ku miterere y’umubiri rifite icyo rivuze ku mahirwe n’uburenganzira umugore akwiye kugira? Ese umugabo arikunda? Ese uburinganire ntibwakwangiza umuco? Ese ubundi uwo muco hari icyo umaze?

Uyu ni umwanya wo kugirango buri wese ufite uko abyumva yumvikanishe impamvu ibyo yemera ari byo. Niba kandi abishoboye ashobora no kwerekana impamvu imyumvire y’abo atemeranywa nabo atari yo.

via: isokoyacu.com

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment