Bang Media

Shakisha

Intambwe 6 zakwifashishwa mu kwibumbira mu ishyirahamwe

Ishyirahamwe ni ugushyira hamwe kw’ibitekerezo n’ibikorwa runaka ku bantu barenze umwe. Rishobora gufasha abantu kugera ku kintu cyiza kandi kigaragara. Umuhanzi yaravuze ati “ishyirahamwe ni ryiza rigwiza amaboko, ubwenge bukajijuka uwatinyaga agatinyuka !”

Intambwe ya 1 :igihe uri umuntu umwe wifitemo igitekerezo ku kintu wakora cyaguteza imbere, ikintu cya 1 wakora ni ugushaka abandi bantu nibura batatu cyangwa bane bitewe n’amahitamo. Ukareba abo musanzwe muhuza ibitekerezo kandi ubona ko hari icyo mwageraho mwifatanije, kandi ukabahitamo uzirikana ko ari abantu muzasangira ibitekerezo ndetse n’akazi kandi utibagiwe n’umusariro uzava mu bikorwa byanyu.

Intambwe ya 2 : Iyo warangije guhitamo abantu muzatangirana icyo gikorwa muricara mukaganira, mukarebera hamwe icyo ishyirahamwe ryanyu ryakwibandaho gukora mukurikije igihe murimo, ahantu muri, ibikunzwe n’abantu cyane kurusha ibindi kandi bishobora kubateza imbere ndetse mukanunguka.

Intambwe ya 3 :iyo mumaze kubona ibyo muzakora, mushaka amategeko abagenga harimo kumenya umusanzu wa buri muntu agomba gutanga kugirango mubone aho muhera ibikorwa byanyu n’umurongo ngenderwaho mukamenya umubare w’abantu muzatangiriraho kuko mufashe umubare munini byagorana mu itangira.

Intambwe ya 4 : kureba ahantu hakwiye kandi hashobora kugerwa bitagoye kugirango n’abashaka kububisunga bitazabagora.

Intambwe ya 5 :kurebera hamwe ibikorwa byabateza imbere kandi byagira umusaruro ugaragara ushobora kubafasha igihe cyose mukeneye kwagura ibikorwa kandi bigahaza abanyamuryango ndetse mugasagurira n’isoko kuko niryo rituma mumenyekana.

Intambwe ya 6 : kubahiriza amategeko ya Leta harimo kumenyekanisha ishyirahamwe ryanyu mu buyobozi, kwishyura imisoro, kugira ikaye yandikwamo iby’ishyiramwe ,kwitoramo abahagarariye abandi (comite),…

Icyitonderwa :Buri gihugu kigira amategeko akigenga n’imirongo ngenderwaho. Ufite icyo gitekerezo cy’ishyirahamwe wabanza ukagenzura neza inzira unyuramo ko ziboneye kandi zubahiriza amategeko .y’igihugu cyawe. Mu rwanda wakwifashisha itegeko rigenga amashyirahamwe ; Ni ITEGEKO NO 50/2007 RYO KU WA 18/09/2007 RIGENA ISHYIRWAHO, IMITERERE N’IMIKORERE Y ‘AMAKOPERATIVE. Warisanga kuri www.amategeko.net.

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment