Bang Media

Shakisha

KUTARYA IFUNGURO RYA MU GITONDO NTIBITUMA UMUNTU ATAKAZA IBIRO

Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwagaragaje ko gufata ifunguro rya mugitondo ryitwa “break fast” mu rurimi rw’icyongereza, ari kimwe mu bintu by’ingenzi bikomeye cyane byafasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi burambye.

Byagaragajwe kandi ko hafi 80% by’ababashije gutakaza ibiro n’abagumanye ibiro bari basanganywe mu bakoreweho ubushakashatsi, ko ari abafataga ifunguro rya mu gitondo ku buryo buhoraho kandi buhamye. Ibi bikaba bitandukanye cyane n’akamenyerewe ko kuvuga ko ifunguro rya mugitondo ryatuma umuntu yiyongera ibiro. Ngo iri funguro kandi riri mu miti myiza yabasha kurinda indwara Y’UMUBYIBUHO UKABIJE.

Dore Impamvu 6 z’ingenzi zerekana ko umuntu yagombye gufata ifunguro rya mu gitondo.

1. Ifunguro rya mu gitondo rituma umubiri wongera gukora nk’uko wakoraga utararyama. Ngo nk’uko bisobanura mu ndimi z’amahanga : “Break the fast” Cyangwa “Petit déjeuner” “Guhagarika igihe kinini kiba gishize umuntu atarya”, ngo umubiri wacu uba umaze amasaha Atari make wagabanyije umuvuduko wo guhindura ibiryo mo intungamubiri ndetse n’imbaraga umubiri ukoresha bityo rero ngo iyo umuntu abyutse aba agomba kurya kugirango abyutse n’ikoranabuhanga ry’umubiri bita mu gifaransa “Métabolisme”. Muri iri koranabuhanga ry’umubiri rero ngo niho umuntuatakaza ibiro n’ingufu kuko umubiri uba wongeye gusubira ku mikorere yawo isanzwe.

2. Ifunguro rya mugitondo rituma urya uko ubishaka ukaba ushobora no gutakaza ibiro cyangwa ukagumana ibiro ufite. Abashakashatsi bakomeza bavuga koabantu barya ifunguro rya mu gitondo bafite amahirwe menshi yo gutakaza ibiro uko bashobora kubishaka. Bagira bati : “iyo umuntu atarya ifunguro rya mu gitondo cyanga akagira iryo ataruka mu munsi, iyo agiye kurya arya inka yose !” ibi bikaba aribyo byatuma ugira kwiyongera kw’ibiro gutangaje. Ifunguro rya mugitondo rituma ubasha Gukora neza ku kazi cyangwa ku ishuri.

3. Ifunguro rya mu gitondo riragukangura. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo bakora neza ibyo bashinzwe ndetse bakanatsinda mu bizamini kurusha abadafata iryo funguro ry’ingirakamaro cyane. Aba bahanga bagira bati : “kurya ifunguro rya mu gitondo bifasha ubwenge gukora neza no gushobora kwakira neza amakuru mashya nk’amasomo n’ibindi. Umuntu ushonje aba ashobora kuba yabihirwa n’ibyo ashinzwe ndetse akaba atahatana bihagije n’akazi gakomeye. “Ifunguro rya mu gitondo ni Urufunguzo rukenewe n’abato ndetse n’abakuru".

4. Ifunguro rya mugitondo riguha amahirwe yo kurya ibiryo utashoboraga kurya mu bindi bice by’umunsi bisigaye. Ntushobora kwicwa n’inzara kuburyo bworoshye cyane bitewe n’imbaraga uba wahawe n’ifunguroo rya mu gitondo. Ibinyampeke ni ibiribwa byiza bya mu gitondo umuntu atangira ibikorwa by’umunsi.

5. Ifunguro rya mu gitondoo rikurinda umushiha. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo biriranwa akanyamuneza. Bigufasha gutangira umunsi nta kangononwa. Ibi bivuze ko niba utangiriye ku ifunguro rya mugitondo ryiza (ryuzuye) bigufasha kugera ku “isaa sita” nta mururumba ufitiye ibyo kurya ; uba udakeneye ibyo kurya byinshi bitewe n’ifunguro wafashe mu gitondo.

6. Ugomba kubera urugero rwiza abana bawe. Mu gihe abana bakubona utita kugufata ifunguro rya mu gitondo, abana bawe bazatekereza ko ritari ngomwa cyangwa ko nta kamaro bifite. Ifunguro rya mugitondo si ikibazo kinini ngo bitere impagarara, ariko nabwo si ikintu cyo kurenza amaso. Bigire akamenyero n’abana bawe bazabimenyera bumve ko ari ngomwa.

Dore Ibiribwa wafata mu gitondo :

Ubundi ngo n’ubwo abenshi bakoresha isukari cyane bafata ifunguro rya mugitondo, ngo si byiza cyane gufata ibyo kurya byiganjemo isukari itari umwimerere. Abahanga mu mirire bavuga ko ibinyampeke birimo isukari nke cyangwa ibinyampeke n’amata ngo ari amwe mu mafunguro meza cyane ya mu gitondo.

Bavuga ko Ibinyampeke n’ibibikomokaho ari ibyo kurya byiza bya mu gitondo kuko ngo bitarimo ibyo bita Glycemie nyinshi kandi bikaba bifite intungamubiri zitinda mu maraso. Bikaba rero ngo byarinda inzara mugihe kirekire.

Gusa ngo amagi (atari menshi cyane), umugati ukoze mu binyampeke cyangwa bivanze n’amagi, imbuto, nabyo byaba byiza nk’ifunguro rya mu gitondo. Mu gihe ufata iri funguro kandi ngo singombwa cyane kunywa kawa (coffee) cyangwa icyayi (tea) ; ahubwo ngo burya ngo ingufu nziza za mugitondo zava mu mutobe (juice).

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment