Bang Media

Shakisha

UMUGABO YITWA RUVYIRONZA

Habaye umugabo yitwa Ruvyironza akagira abana bane : Vubi, Rufuku, Nyanana na Musakanyiga. Yarafise inka imwe ikitwa Mbabazi.

Ntibitevye Ruvyironza arapfa, ba bahungu biwe basigara bararyanira ya nka. Barateba bahamagara abashingantahe bo kubatura.

Umwana mukuru Vubi abwira abashingantahe ati :

- Iyo nka ni je ndayitwara, kuko kuva data apfuye sindakoza indya mu kanwa. Nti mubona ingene munda hangana ? Ni je nagandariye data na mwe ni ivyo mwibonera !

Nyanana asubizayo ati :

- Ni je nagandariye data abandi baribesha. Kuva agipfa, sindaruhuka kurira. Ntimubona n’ingene umunwa washumuntutse!

Rufuku ati :

- Yanguha, uwo munwa wiwe washumuntuwe n’ukuzura imisiba mu rushanga.

Musakanyiga ati :

- Iyo nka ni iyanje. Kuva data agifatwa, ni je namugwaje gushika apfe. N’ubu ndacamunuka urupfu.

Rufuku ati :

-Uwo ni umunyamwanda, ni uko atoga. Bashingantahe, iyo nka ni je ndayitwara, kuko nabonye data apfuye, nkamwimbira, nkamuryama hambavu, gushika n’uyu musi. Nono iyo nka si iyanje, je namwumiyeko ?

Ba bashingantahe barabatatura bati ?

- Inka yasizwe na so Ruvyironza, none ko mwabuze umuvyeyi mwese, mukaba mwababariye hamwe mwese, genda musangire ivyo yasize. Nta mwana aruta uwundi. Iyo nka murayigabura mwaze hasi, muri bene mugabo umwe, na so yari kubagirira gutyo.

Ahari abagabo nti hagwa ibara, basiga babujurije. Ba bahungu bakenguruka ijambo bashikirijwe, barajijuka, ya nka bayigabura neza mu mutekano.

Nta mwana n’ikinono.
Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment